EXTERIORS

L'exterior del restaurant és un espai privilegiat pel seu entorn natural. Presidida per la font de La Deu, s'obre una gran terrassa a l'aire lliure, per a unes 80 persones, sota una pèrgola de fusta. La disposició també permet que s'hi pugui fer un petit espai privat per a grups reduïts.