INTERIORS

A La Deu ens preocupem constament per la millora dels espais, buscant la comfortabilitat del client. D'aquesta manera, al llarg dels anys s'hi han anat fent reformes que han suposat millorar la transparència de les sales, la visibilitat a través de grans parets de vidre. A l'interior de les instal·lacions destaquen quatre sales d'ús diari, que responen a qualsevol tipus de demanda, per la possibilitat de convertir-les en reservats de diferent privacitat amb vistes al Parc Natural de la Zona Volcànica. Aquesta funcionalitat fa que s'hi puguin celebrar àpats de grup, familiars o reunions d'empresa amb perfecta convivència amb taules individuals.

El menjador diari, situat a la planta baixa, és l'últim en què s'hi han fet reformes amb obertures a l'exterior. L'espai es pot compartimentar i permet l'habilitació de quatre reservats.

Al primer pis s'hi troba la terrassa interior, amb una gran paret de vidre amb vistes a l'exterior; la galeria, una sala interior amb les parets de vidre que li donen una gran profunditat, i, finalment, el restaurant clàssic, l'espai privat que ofereix més intimitat.

Aquests espais tenen capacitats d'entre 30 i 60 persones.

L'establiment compta amb altres sales de gran capacitat per a banquets i grans convencions.